ERFAREN STRESSPSYKOLOG

– der sikrer vejen tilbage til trivsel i en travl hverdag!

Hvem er kvalificeret til at være din stresspsykolog?

Stresspsykolog  er ikke en beskyttet titel. Således kan alle desværre kalde sig stresspsykolog – selv stresscoaches eller andres, der har  korte uddannelser. Der findes desværre også mange universitetsuddannede psykologer, der kalder sig “stress psykologer”, men som intet ved om stress og den kontekst stress opstår i.

Som tidligere HR chef ved jeg af erfaring, at der er stor forskel på, hvor dygtige psykologer m.fl. er til at få stressramte fri for stress. Enkelte psykologer kan gøre det 5-6 uger, mens andre bruger 12 måneder!

Så være opmærksom, når du vælger den stresspsykolog, der skal forebygge eller behandle din stress! 

Stresspsykolog med mange års erfaring med stressforebyggelse og behandling

Som stresspsykolog er høj faglighed, professionalisme og empati i højsæde hos mig. Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og har mange års erfaring med at forebygge og behandle stress. Jeg har en effektorienteret og forskningsbaseret tilgang, der sikrer at kun de bedste metoder udvælges og benyttes i mit arbejde. Jeg er nemlig optaget af at skabe trivsel hos dig og alle mine andre kunder.

Jeg gør meget ud af at være opdateret på den nyeste viden, forskning og behandlingsformer. Hvor traditionelle psykologer og stresscoaches udelukkende arbejder med de stressfyldte tanker, forløser jeg i dag stress i tanker, følelser og krop! Det er nødvendigt for at komme helt af med stress. Stress findes desværre ikke kun i tankerne, men mærkes i høj grad i kroppen. Samtidig lærer mine kunder stressreducerende redskaber, der er brugbar i en travl hverdag, så jeg bliver overflødig 🙂

Mine kunder siger desuden, at jeg som person er en nærværende, tryghedsskabende, indfølende, omsorgsfuld og kompetent person, og så tager jeg mig altid tid og går i dybden.

Stresspsykolog med organisations og ledelsesmæssig indsigt

Jeg er ikke den traditionelle stress-psykolog. Jeg har en speciel vej ind i at arbejde med stressforebyggelse og stressbehandling. Min alsidige baggrund som HR chef og HR konsulent gennem 15 år har givet mig en forståelse for organisatoriske kontekster, ledelse, regler og rammer.  Min værktøjskasse er blevet fyldt med brugbare redskaber, der beviseligt skaber trivsel i en travl hverdag og forebygger stress. Jeg har tilmed erfaring med at bygge bro tilbage til arbejdspladsen og samarbejder ofte med virksomheder. Hvis det ønskes, understøtter og hjælper jeg således både medarbejder og ledelsen til at skabe den gode vej tilbage på arbejdet, så stresstilbagefald undgås. Resultaterne viser endvidere, at mange stresstilfælde helt kan undgås, hvis medarbejder og ledelsen har viden om stressforebyggelse og håndtering!

Min HR viden bruges i mange af mine individuelle stressforløb. Samtidig samarbejder jeg ofte med chefer og virksomheder for at ansvarliggøre alle og for at sikre, at alle går klogere ud af forløbet. Jeg sikrer den gode og hurtige proces tilbage på arbejde. Det er til gavn for såvel virksomhed som stresset medarbejder at få medarbejderen hurtigt tilbage på arbejde.

“Men hvilken form for psykologbehandling er relevant og effektiv for den stressramte? Det ved vi faktisk noget om, men den psykologbehandling, der tilbydes via sundhedsforsikringerne har ikke tilgodeset denne viden. F.eks. viser forskningen, at den stressramte og behandleren bør have kontakt med arbejdspladsen for at facilitere dels behandlingen, dels tilbagevenden til arbejdet. Men mange psykologer – oven i købet som et krav fra sundhedsforsikringen – praktiserer modsat, at arbejdspladsen ikke involveres; den stressramte beskyttes mod det farlige arbejde” (Bo Netterstrøm Politikken, 2015).

Stresspsykolog med skræddersyet unik tilgang til stressforebyggelse og behandling

Min erhvervspsykologiske baggrund kombineret med min mangeårige terapeutiske erfaring med at behandle stress, gør at jeg har en meget unik og holistisk tilgang, der skræddersys efter individets og organisationens behov. Min brede psykologfaglige viden danner rammen for enhver samtale og opgave, mens min organisatoriske forståelse og den sidste nye viden og behandlingsformer indrages efter behov.

Jeg mener således, at jeg med rette kan kalde mig selv erfaren Stresspsykolog!

Stresspsykolog med tilfredshedgaranti

Stresspsykolog der garanterer effekt

– Ingen effekt  → ingen betaling!

Som stresspsykolog med mange års erfaring, ved jeg, at min stressbehandling virker. Jeg tilbyder derfor tilfredshedsgaranti. Mærker du ikke effekten allerede ved første behandlingen, så er samtalen gratis! Så test mine evner allerede i dag. Du har intet at miste…. andet end din stress, angst og dårlige vaner 🙂

Læs mere om hvad der gør min holistiske stressbehandling så anvendelig og effektiv på Stressbehandling 

Forskningsbaseret og effektorienteret tilgang, der skaber resultater!

Som beskrevet på siden om Mette Rosenquist har jeg en forskningsbaseret og effektorienteret tilgang. De metoder jeg bruger er udførligt blevet testet inden jeg godkendte dem og tog dem i brug.

Mange af metoderne er godkendte evidensbaseret behandlingsmetoder i USA. De har mentalt og kropsligt effekt på stressede. Ikke desto mindre testede psykolog Charlotte Skeel og jeg effekten i en virksomhedskontekst. Vores pilotforsøg viste en gennemsnitslig 30% reducering af stress og deltagerne med alvorlig stress blev stressfri. Samtidig viste resultaterne, at sygefraværet relateret til stress blev mindsket med 87%.

Jeg er perfektionistisk og videbegærlig og har derfor efterfølgende taget diverse efteruddannelser indenfor feltet og har nu behandlet 100-vis af kunder med stress med stor effekt. Samtidig er de stressforebyggende redskaber blevet videreudviklet og  brugt i et hav af forskellige uddannelsesforløb i virksomheder. Læs mere på StressforebyggelseTrivsel i Travlhed foredrag og Bæredygtig ledelse.

I mit arbejde med bæredygtige lederuddannelser er jeg indtil nu lykkedes med at få 100%* af de ledere, der var i risikozonen for stress eller var alvorligt stressede ud af risikozonen, hvor de igen kan bedrive ledes på gode måder og har trivsel i travlhed.

*Der er dog taget forbehold for, at jeg ikke kan reducere stress hos ledere og medarbejdere, der ikke ønsker at modtage hjælp.

Stresspsykolog med effekt

Stress psykolog med dokumenterede resultater!

En organisatorisk baggrund der muliggør unikke former for stressforebyggelse

Min solid organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring og forståelse muliggør et helt andet og bedre samarbejde med ledelsen omkring stressforebyggelse. Jeg ved hvordan det er at være leder i en organisatorisk kontekst med mange krav og forpligtigelser og har erfaring med at forebygge og håndtere stress i praksis!

Når  ledere og medarbejdere skal klædes på til at forebygge stress er følgende helt afgørende:

 • Mit speciale indenfor organisations- og arbejdspsykologi, der startede på psykologistudiet og fortsatte gennem 15 års arbejde som proceskonsulent og 9 års ledelseserfaring.
 • Evnen til at kunne samarbejde og facilitere processer med chefer og medarbejdere på alle niveauer i store og små virksomheder. Jeg har i 15 år faciliteret skræddersyet processer med 3-150 medarbejdere.
 • Min dybe indsigt i de organisatorisk og arbejdsmæssig rammer stress skabes i, og dermed hvad der skal til for at forebygge stress.
 • Et grundigt kendskab til organisationer set indefra og den ramme lederne skal bedrive stressforebyggende ledelse indenfor på godt og ondt. Herved bliver min egen leder- og HR chef erfaring essentiel.

Min brede erhvervserfaring kombineret med effektive, konkrete stressredskaber skaber allerede effekt for medarbejderes trivsel og virksomheders bundlinje! 

STRESSPSYKOLOG
MINE KUNDER SIGER

Jeg har været så heldig at få Mette anbefalet af en veninde. Jeg var blevet sygemeldt med stress og mén efter kræftsygdom og stod med en masse løse ender i mit liv, som jeg skulle have bundet sløjfer på.

Så kom jeg til Mette og det blev vendepunktet i mit liv både privat som arbejdsmæssigt.

Jeg har sjældent mødt så kompetent og indfølende menneske som Mette. Hun forstod mine udfordringer og uden en masse snak brugte Mette sin store værktøjskasse, som har gjort, at jeg på meget kort tid fik bearbejdet gamle ting og sorg, som har fyldt i mit liv uden jeg anede, det var det,  som stod i vejen for et fredfyldt liv.

Jeg er kommet ovenpå og har kun rosende ord at sende til Mette for at have hjulpet mig derhen hvor jeg er i dag.

Kærlig hilsen

Camilla

www.salgsdna.dk

Vi har brugt Mette til individuelle samtaler med medarbejdere i forbindelse med stress. Vi, og medarbejderne, har været meget tilfredse med Mette og har en klar oplevelse af, at det er lykkedes hurtigere end forventet at få medarbejderne tilbage på arbejde – og ikke mindst gladere og i bedre balance.

Vi har ligeledes brugt Mette til foredrag for vores ledergruppe omkring trivsel, travlhed og forandringer, hvor vi dels fik løftet det generelle vidensniveau, men også fik en hel række af konkrete redskaber, som vi har kunnet anvende som individer og som ledere.

Mette er yderst kompetent, lydhør og en god kommunikator.

Anbefalinger herfra!

Eva Jonassen
Chief People & Performance Officer

WhiteAway Group

stress psykolog

Har historien om mig som stresspsykolog vagt din interesse? Er du interesseret i at teste mine evner uforpligtende? Har du spørgsmål eller brug for sparring? Så er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 6070 9505 eller mette@setfree.dk. Du kan også Udfyld kontaktformularen og så jeg ringer dig op hurtigst muligt.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Emne

  Din besked