OM METTE ROSENQUIST

– En erfaren praktiserende psykolog & erhvervspsykolog med dokumenterede resultater indenfor personlig udvikling, stress- og angst behandling, samt stressforebyggelse.

Korte om psykolog Mette Rosenquist

Stress psykolog Mette Rosenquist

– Specialist i personlig udvikling, ledelsesudvikling, stressforebyggelse, stressbehandling & angstbehandling

 • Cand.psych. Århus Universitet
 • 7 år praktiserende – og erhvervspsykolog med speciale i stressforebyggelse og behandling
 • 9 år HR-Chef Banedanmark og Post Danmark
 • 12 år Proces- & ledelseskonsulen Attractor, Post Danmark, Banedanmark & BST

Erfaring indenfor:

Stressforebyggelse og behandling, angstbehandling, ledelsesudvikling, strategiudvikling/implementering, projektledelse, coaching samt afholdelse af skræddersyede seminarer for 5 till 200 ledere og medarbejdere.

Erfaringen udnyttes til at skabe resultater i samarbejdet med privatpersoner, chefer og medarbejdere på alle niveauer i store og små danske og udlandske virksomheder.

Relevant uddannelse:

 • Kandidatuddannelsen i psykologi – Cand. psych ved Aarhus Universitet
 • Healing med hjertet – traumeterapeut uddannelse (TBB) – Myggind & Heilesen
 • Grunduddannelse og terapeutoverbygning i Tankefeltterapi og EFT – Myggind & Heilesen
 • Grunduddannelse og Metasundhed Practitioner (overbygning) – Myggind & Heilesen
 • Oplæring i stressforebyggende/behandlings redskaber ved psykolog Charlotte Skeels
 • Systemisk proceskonsulent, leder og coachuddannelse – Attractor
 • Grafisk facilitering – Attractor
 • Personalechef uddannelse – DI
 • Diverse endags seminarer om bl.a. sygefraværshåndtering, sundhed, ledelse, systemisk teori, appreciative inquiry, innovation og Lean hos bl.a. Gitte Haslebo, Henrik Kongsbak (Resonans), Implement, Mannaz og Cfl.

Effektiv coaching og terapi med tilfredshedsgaranti

Jeg gør en dyd ud af at være opdateret på den nyeste viden, forskning og behandlingsformer. Med min alsidige baggrund har jeg en meget unik og holistisk behandlings- og coachingform, der skræddersys efter individets behov. Min brede psykologfaglige viden danner rammen for enhver samtale, mens den sidste nye viden og forskning indrages efter behov.

Jeg har suppleret mine psykologværktøjer med yderligere viden indenfor Tankefeltterapi, EFT, Metamedicin og Healing med hjertet (TBT). De metoder gør mig i stand til at forløse ubehag, stress og angst effektivt i tanker, følelser og krop. Hvor mange psykologer eller stresscoaches, behandler de stress og angstfyldte tanker, så forløser jeg også ubehaget og symptomerne i kroppen.

Er der behov for ændring af dybtliggende vaner og personlighedstræk, benytter jeg mig af coaching og healing med hjertet, hvorefter mine kunder for eksempel pludselig formår at sige fra og  være mindre perfektionistiske, så 80% løsninger også bliver en mulighed.

Min erhvervsmæssige erfaring og samarbejdet med psykolog Charlotte Skeel har fyldt min værktøjskasse med let tilgængelige og meget praksisanvendelige redskaber til en travl hverdag. Om der er behov for f.eks. planlægningsredskaber eller vejrtrækningsmetoder afhænger af modtageren.

Samtidig samarbejder jeg med lederne, om hurtigt og godt at få medarbejderne tilbage på arbejde. Alt dette gør min behandlingsform meget målrettet og effektiv. Læs mere om min stressbehandling, personlig udvikling og angstbehandling her på siden.

Tilfredshedsgaranti - ingen effekt→ingen betaling

Behandling med garanteret effekt

– Ingen effekt  → ingen betaling!

Jeg er så sikker på, at min behandling virker, at jeg garanterer effekt.  Mærker du ikke effekten allerede ved første behandlingen, så er samtalen gratis! Så test mine evner allerede i dag. Du har intet at miste…. andet end din stress, angst og dårlige vaner 🙂

En erhvervsmæssig baggrund for effektiv stressarbejde

Stress psykolog med 9 års ledelseserfaring og 12 års proceskonsulenterfaring

Som I kan læse er jeg ikke den klassiske stress psykolog. Jeg har en noget speciel vej ind i at arbejde stressforebyggelse og stressbehandling.

Hvor mange psykologer har et klinisk afsæt til at arbejde med stressbehandling, hvilket ofte føre til et individorienteret fokus på stress, har jeg en erhvervspsykologisk og ledelsesmæssig baggrund for at arbejde med stress. Dette fører til en lidt bredere tilgang til arbejdet med stress, der sætter et individs stress ind i en større organisatorisk og privat kontekst.

Dette fører til en mere holistisk og helhedsorienteret tilgang til såvel stressforebyggelse og behandling, når jeg kombinere den nyeste viden indenfor terapi med en erhvervs- og virksomhedsforståelse.

Den erhversmæssige forskel i behandlingssammenhæng

Erfaringen som psykolog og HR Chef gennem næsten 10 år er, at samarbejdet mellem chef, medarbejder og behandler er essentielt for, hvor hurtigt og godt en stresset medarbejder kan komme igennem et “stressforløb”. Netop dette samarbejde kan i flere tilfælde muliggøre, at sygemeldinger ikke er nødvendige eller bliver kortvarige.

I mange virksomheder sendes stressede medarbejdere ud til psykologer i sundhedsforsikringerne. Herefter  slipper cheferne i god tro ansvaret og venter bare på at medarbejderen kommer raske tilbage fra psykologen.
Herved sker der det uheldige, at “stress” isoleres til at være medarbejderens problem og ansvar, hvorved virksomheden taber sit ansvar af syne. Vigtig mulighed for læring og forandring mistes, og ofte ændres stressende forhold på arbejdspladsen ikke. Medarbejderens risiko for at “gå ned med stress” igen øges derved.

“Men hvilken form for psykologbehandling er relevant og effektiv for den stressramte? Det ved vi faktisk noget om, men den psykologbehandling, der tilbydes via sundhedsforsikringerne har ikke tilgodeset denne viden. F.eks. viser forskningen, at den stressramte og behandleren bør have kontakt med arbejdspladsen for at facilitere dels behandlingen, dels tilbagevenden til arbejdet. Men mange psykologer – oven i købet som et krav fra sundhedsforsikringen – praktiserer modsat, at arbejdspladsen ikke involveres; den stressramte beskyttes mod det farlige arbejde” (Bo Netterstrøm Politikken, 2015).

Jeg samarbejder derfor med chefer og virksomheder for at ansvarliggøre alle og for at sikre, at alle går klogere ud af forløbet. Samtidig sikre jeg den gode og hurtige proces tilbage på arbejde. Det er til gavn for såvel virksomhed som stresset medarbejder at få medarbejderen hurtigt tilbage på arbejde.

Stress psykolog med fokus på dokumenterede effekt og resultater

Som erhvervspsykolog, praktiserende psykolog og stress psykolog har jeg fokus på effekt og resultater. Jeg ønsker at gøre en forskel for den enkelte og har derfor vedvarende fokus på at udvikle mine metoder til at behandle stress og angst, samt udvikling af personer på den mest effektive måde.

Som HR Chef og psykolog har jeg altid været optaget af effekten af de tiltag jeg indførte. For 7-8 år siden begyndte jeg udforskningen i den mest effektive stressforebyggelse. På det tidspunkt var det svært at finde stressforebyggende arbejde med dokumentet effekt. I hele mit undersøgende og udviklende stressforebyggende arbejde har jeg således haft fokus på at kunne måle effekten menneskeligt og på virksomheders bundlinje.

I mit samarbejde med psykolog Charlotte Skeel har jeg kunne måle en gennemsnitslig 30% reduktion af stress blandt de 300 medarbejdere der deltog i vores Trivsel i Travlhed medarbejderforløb. Størst var effekten på de alvorligt stressede medarbejdere, der lå i risikozonen for at blive sygemeldt. Dem fik vi ud af risikozonen og skabte trivsel i travlhed. Samtidig viste resultaterne at sygefraværet relateret til stress blev mindsket med 87%.

Bæredygtig ledelse

Stress psykolog med dokumenterede resultater!

I mit arbejde med bæredygtig lederuddannelser er jeg indtil nu lykkedes med at få 100%* af de ledere, der var i risikozonen for stress eller var alvorligt stressede ud af risikozonen, hvor de igen kan bedrive ledes på gode måder og har trivsel i travlhed.

Læs mere om mine måder at forebygge stress på Stressforebyggelse.

*Der er dog taget forbehold for, at jeg ikke kan reducere stress hos ledere og medarbejdere, der ikke ønsker at modtage hjælp.

En organisatorisk baggrund der muliggør unikke former for stressforebyggelse

Min solid organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring og forståelse muliggør et helt andet og bedre samarbejde med ledelsen omkring stressforebyggelse.

Når  ledere og medarbejdere skal klædes på til at forebygge stress er følgende helt afgørende:

 • Mit speciale indenfor organisations og arbejdspsykologi, der startede på psykologistudiet og fortsatte gennem 12 års arbejde som proceskonsulent og 9 års ledelseserfaring.
 • Evnen til at kunne samarbejde og facilitere processer med chefer og medarbejdere på alle niveauer i store og små virksomheder. Her kommer min 9 års erfaring som HR chef og 12 års erfaring som proceskonsulent mig til gode.
 • Min dybe indsigt i de organisatorisk og arbejdsmæssig rammer stress skabes i, og dermed hvad der skal til for at forebygge stress.
 • Et grundigt kendskab til organisationer set indefra og den ramme lederne skal bedrive stressforebyggende ledelse indenfor på godt og ondt. Herved bliver min egen leder- og HR chef erfaring essentiel.

Min brede erhvervserfaring kombineret med effektive, konkrete stressredskaber skaber allerede skabt effekt for medarbejdere og virksomheders bundlinje! 

stress psykolog

Har historien om mig som psykolog, erhvervspsykolog, stress psykolog og HR chef vagt interesse for arbejdet med at sætte potentialer fri? Har du spørgsmål eller brug for sparring? Du er meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende på tlf. 6070 9505 eller mail: mette@setfree.dk. Udfyld kontaktformularen og jeg ringer dig op hurtigst muligt.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked