BÆREDYGTIG LEDELSE

(stress ledelse)

Ledernes evne til at bedrive bæredygtig ledelse er afgørende! Denne form for ledelse skaber fundamentet for Trivsel i Travlhed, overskud, effektivitet og dermed resultatskabelse. Med bæredygtig ledelse  tager ledelsen samtidig ansvar for stressforebyggelse og – håndtering, hvorfor nogen også kalder ledelsesformen for “stress ledelse”.  Bæredygtig ledelses-forløbet er en måde at klæde lederne på til jobbet.

Bæredygtig ledelse
Bæredygtig ledelse og “stress ledelse” optimere trivsel og virksomhedens resultater!

Bæredygtig ledelse optimerer positive gevinster ved travlhed i hverdagen

Travlhed og stress bliver ofte blandet sammen. Med viden og enkle redskaber kan lederne optimere de positive effekter af trivsel i travlhed. Samtidig undgår man at krydse den hårfine grænse, der skaber nedsat kvalitet, nedsat effektivitet og øget fejl pga. overbelastning og stresssymptomer.

Mange foredrag giver ledere viden om stress. Den viden kan dog stadig være svært at overføre til hverdagen. Med dette Bæredygtig ledelsesforløb bliver lederne gjort i stand til at skabe Trivsel i Travlhed, samt spotte og håndtere stress hos sig selv og medarbejderne.

Lederenes eget stressniveau testes og individuel sparring, coaching og rådgivning målretter redskaberne til den enkeltes behov. Anvendeligheden af redskaberne erkendes på egen og kollegaers krop, hvorved anvendelse og effekt i hverdagen optimeres.

Integrering af bæredygtig ledelse i hverdagen understøttes yderligere ved mulighed for sparring på egne eller medarbejderes udfordringer med Trivsel i Travlhed og stress. I mange af mine forløb indbygges muligheden for ledersparring i 1/2 –  1 år efter afsluttet forløb.

Bæredygtig ledelse – Undgå konsekvenserne af en stresset leder

I følge de nyeste tal fra Lederne, så føler 17% af alle ledere i stort omfang sig stressede (Lederne).

En sygemeldt stresset leder i ”50.000 kroners klassen” koster op mod 4 million på virksomhedernes økonomiske bundlinje (Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed).

Der er intet så skadeligt som en stresset leder. Denne er ganske enkelt ikke i stand til at bevare overblikket, prioritere, træffe beslutninger og bedrive god ledelse. Lederes stress har således en meget skadelig effekt på effektivitet, kvalitet og resultatopnåelse! Medarbejdernes trivsel i travlhed bliver sat på en prøvelse og lederens stress øger dermed risikorne for stressede medarbejdere.

Mange leder og medarbejdere lider oven i købet af det jeg vil kalde “stress kan ikke ramme mig”-fornægtelsen. Da mange ledere har den opfattelse at de selv bør kunne håndtere udfordringer, der opstår, er min hypotese, at denne stressfornægtelse er endnu større bland ledere end blandt medarbejdere. Mange ledere og medarbejdere overser eller fornægter dermed egne stresssymptomer, hvorved stressniveauet ikke håndteres i tide. Tværtimod arbejder mange endnu hårdere for at kompencere for stresssymptomer, som f.eks. dårligere hukommelse, koncentrations- og beslutningsevne. Mange tænker: “jeg skal lige over ….” eller “jeg må lige tage mig sammen….”. Alt sammen forværrer kun situationen til skade for den ledelse, der bedrives, medarbejdernes trivsel og muligheden for at skabe resultater. Desværre ser jeg mange eksempler på, at stress først tages alvorlig, når personen kollapser.

Lederes evne til at spotte stress hos medarbejdere, kollegaer og hos sig selv, er således afgørende for at stress tages i opløbet. I dette ledelsesforløb lærer lederne således at spotte, håndtere og forebygge stress hos sig selv og medarbejdere.

Lederens eget Trivsel i Travhed niveau afdækkes ligeledes i Bæredygtig ledelses forløbet. Ledere i risikozonen for stress gribes og hjælpes, så trivsel og god ledelse optimeres.

Bæredygtig ledelse–forløbet formår således både at gribe ledere i risikozonen og gør dem i stand til at spotte og håndtere stress hos medarbejdere. Dette optimere kvalitet i arbejdet og resultatskabelse!

Ledelsesforløb med dokumenteret effekt!

Tallene viser at 15-35% af lederne var stressede før påbegyndt forløb. I mit arbejde med bæredygtig lederuddannelser har erfaringen vist, at jeg indtil nu er lykkedes med at få 100%* af de ledere, der var i risikozonen for stress eller var alvorligt stressede, ud af risikozonen, hvor de igen kan bedrive ledes på gode måder og har trivsel i travlhed.

*I tallet tages der dog forbehold for, at jeg ikke kan reducere stress hos ledere og medarbejdere, der ikke ønsker at modtage hjælp 🙂

Bæredygtig ledelse

5 enkle trin i Bæredygtig ledelse–forløb

De 5 trin i Bæredygtig ledelse-forløb, der sikre forankring og effekt i dagligdagen er:

1. Stresstest der skaber erkendelse

Ved hjælp af en enkel stresstest afdækkes deltagerne reelle stressniveau og “stress kan ikke ramme mig”-fornægtelsen udryddes.

2. Redskabsorienteret ledelsesseminar -der sikre viden og redskaber

Med udgangspunkt i ledergruppensresultater, gives lederne en betydelig større forståelse for og viden om stress. Det gør dem i stand til tidligere at spotte og håndtere stress hos sig selv og medarbejdere. Stressfaktorer på virksomhedsniveau bliver ligeledes lettere at identificere og gøre noget ved.

3. Individuel håndtering af deltagerenes Trivsel i Travlhed niveau

Med udgangspunkt i testresultaterne får alle lederne individuel mundtlig feedback og gode råd ift. netop deres Trivsel i Travlhed-situation. På den måde sikres det, at ledernes eget stress tages i opløbet og redskaberne fra seminaret integreres i dagligdagen.

De 12-15% af deltagerne, der i gennemsnit ligger i stress-risikozonen, modtager individuel behandling, så de kommer ud af risikozonen.

4. Afsluttende stresstest

Selve forløbet afsluttes med en afsluttende test og evaluering af forløbet, så resultaterne synliggøres.

5. 1/2 års ledersparring, der integrer Bæredygtig ledelse og Trivsel i Travlhed i hverdagen

10-20 timers sparring med ledelsen integreres i Bæredygtig ledelses forløbet. I løbet af det efterfølgende 1/2 år har ledelsen dermed mulighed for at modtage sparring ift. trivsel i travlhed og stresshåndtering. Dette er med til at sikre, den fortsatte fokus på Bæredygtig ledelse og Trivsel i Travlhed, så ledernes og medarbejdernes trivsel i travlhedsniveau forbliver i fokus og højt prioriteret i dagligdage.

Er 17% af lederne i din virksomhed også stressede, som alle andre ledere? Bedriver I allerede bæredygtig ledelse, der optimere trivsel, performances og resultater? Eller kan I også vinde meget på at arbejde med bæredygtig ledelse? Hvis I er i tvivl, så kontakt mig på telefon 60709505!

Bæredygtig ledelse

Supplerende tilbud: Helhedsorienteret virksomhedsforløb

En del virksomheder ønsker at køre et helhedsorienteret virksomhedsforløb. Således suppleres forløb om stress ledelse og bæredygtig ledelse med Trivsel i Travlhed foredrag for medarbejderne. Dette understøtter en fælles indsats og et fælles ansvar for at skabe Trivsel i Travlhed på alle niveauer i virksomheden og hos den enkelte medarbejder.

Der skabes en bevidst og åben kultur og sprog, om hvordan man sikrer de gavnlige effekter af travlhed, og undgår den skadelige påvirkning fra stress. Tilmed muliggør en involverende proces, at stressfaktorer i virksomheden bliver identificeret, så ledelsen aktivt kan forholde sig til disse og håndtere evt.  udfordringer.

Læs mere om Trivsel i Travlhed foredrag her

bæredygtig ledelse psykolog Mette Rosenquist

Har du spørgsmål eller ønsker du dialog om Bæredygtig ledelse eller stressforbyggelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 6070 9505 eller mette@setfree.dk.

Ønsker du at blive ringet op hurtigst mulig, så udfyld kontaktformularen til højre.

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)

    Emne

    Din besked