ROBUSTE MEDARBEJDERE

– Et medarbejderforløb med dokumenterede resultater!

Vigtigheden af at skabe robuste medarbejdere og der trives i travlhed

Det er oppe i tiden at virksomheder ønsker sig robuste medarbejdere. Men kun få har erfaring med, hvordan man udvikler robuste medarbejdere. Trivsel i Travlhed forløbet er baseret på de nyeste forsknings resultater, samt 20 års erfaring med at behandle stressramte medarbejdere. Trivsel i Travlhed er et kursusforløb, som reelt gør medarbejderne robuste, så de kan trives i en travl hverdag præget af store krav og mange forandringer.

Når vi ser en kæmpe gevinst i at udvikle “robuste medarbejdere”, er det for at skabe stærke medarbejdere, der trives og tager vare på sig selv og egen trivsel på arbejdet og i privatlivet. Medarbejderne skal således ikke være robuste for at arbejdspladserne kan tillade sig at bedrive rovdrift på dem, som mange artikler i medierne beskriver i disse tider.

Skab robuste medarbejdere

Når det så er sagt, så viser erfaringen, at robuste medarbejdere, der trives i travlhed, reelt er mere effektive og levere bedre kvalitet i opgaveløsningen. Dette bekræftes af vores resultater:

Vores Trivsel i Travlhed forløb resulterede i  en ca. 7 % forbedret produktivitet.  

På den måde får såvel virksomheder som medarbejdere store gevinster ved at virksomhederne understøtter medarbejdernes robusthed og trivsel i travlhed!

Analyser af vores resultater viser, at Trivsel i Travlhed forløbet beviseligt gør deltagerne robuste, skaber trivsel i travlhed, effektivitet og forebygger stress! Læs mere nedenfor:

Resultater

Ca. 200 har deltaget i Trivsel i Travlhed forløbet i løbet af ca. 3 år. Alle har de besvaret spørgeskemaer før, under, umiddelbart efter og 6-7 måneder efter Trivsel i Travlhed forløbet.

Resultaterne viser, at stressforebyggelse forekommer:

 • At medarbejdernes stress reduceres med ca. 30%
 • At medarbejdernes arbejdsrelaterede stress er reduceret med ca. 27%
 • At medarbejdernes sygefravær pga. stress reduceres med ca. 56%

6-7 måneder efter endt Trivsel i Travlhed forløb viser resultaterne:

 • Stressreduktionen er 29% og dermed vedvarende
 • Sygefravær pga. stress er reduceret med ca. 87%
 • Produktiviteten er steget 7%
Skab robuste medarbejdere

Dokumenteret effekt af forløb

Man kan altid sætte spørgsmålstegn ved effekten af forløb som dette. Kan det ikke lige så vel være andre faktorer, som har skabt denne effekt? Der vil selvfølgelig altid være andre faktorer, som har betydning for medarbejderes trivsel. Man ved at specielt ledelse er afgørende. Vi udbyder således ikke forløbet i et vakuum i tid og sted. Det er ikke muligt og ej heller ønskeligt. Faktisk er det optimalt at kombinere dette medarbejderforløb med lederuddannelse omkring bæredygtig ledelse. Læs evt. mere om lederforøbet her.

Når vi alligevel mener at kunne dokumentere sammenhæng mellem de gode resultater og selve trivsel i travlhed forløbet, skyldes det, særlig to forhold.

 1. For det første er resultaterne skabt over 3 år med deltagelse af ca. 200 medarbejdere. Medarbejderen har endvidere været fra forskellige forretningsområder, der har haft forskellige ledere, forretningsforhold og tidspres. Der er således intet, der tyder på, at alle medarbejderne pludselig har opnået bedre vilkår eller mindre travlhed under de 3 måneder deres forløb varer.
 2. For det andet har vi spurgt deltagerne selv i forhold effekten af den viden og de redskaber de har fået via Trivsel i Travlhed forløbet. Resultaterne viser:

6-7 måneder efter endt Trivsel i Travlhed forløb vurderer medarbejderne, at redskaberne på Trivsel i Travlhed forløbet har/har haft meget høj effekt på deres stress i hverdagen!  (svarende til 7,8 på en skala fra 1-10)

Således er det overvejende sandsynligt, at Trivsel i Travlhed forløbet effektivt skaber forbedret effektivitet og trivsel i en travl hverdag! Samtidig forebygges stress og stressrelateret sygefravær reduceres! Dette skaber værdi på såvel den finansielle som den menneskelige bundlinje!

Praktikken omkring Trivsel i Travlhed forløbet

Indhold

Forløbet giver deltagerne viden om stress og travlhed, samt mange enkle og effektive metoder til at skabe Trivsel i Travlhed og forebygge stress på jobbet og der hjemme. Forløbet skaber robuste medarbejdere, der bliver stærke og formår at tage vare på sig selv. Dette optimerer samtidig trivsel, samt effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Virksomhedens resultatopnåelse forbedres.

Skab robuste medarbejdere

Deltagerne trænes i:

 • Forskellen på travlhed og stress
 • At mestre krav fra arbejdsgiver og sig selv
 • At skabe ro i en travl og hektisk hverdag
 • At håndtere forandringer og konflikter
 • At sige til og fra
 • At håndere egen perfektionisme
 • Planlægning og prioritering af eget arbejde
 • At sove sig til robusthed og Trivsel i Travlhed
 • At slippe af med ubehag og uro

Det tidsmæssige optimale forløb

Vi er meget fokuserede på at skabe det mest optimale forløb, der skaber den bedste effekt med det mindste tidsforbrug. Analyser af forskellige forløbtyper har vist, at den opbygning , der sikrer den største effekt i hverdagen, er som følger:

 1. Forløbet varer 3 kursusdage og kører over 3 måneder.
 2. Kurset inkluderer massere øvelser og redskaber, som deltagerne får til opgave, at afprøve og bruge i hverdagen mellem kursusdagene.
 3. 6-7 måneder efter endt forløb mødes holdet til en opsamlingsdag, hvor erfaringer udveksles og endnu flere redskaber introduceres. Herved sikres den fortsatte fokus på at bruge redskaberne i hverdagen

VORES KUNDER SIGER

Trivsel i travhed forløb
Et fantastisk kursus som har reddet mig og min familie!
Metoderne på kurset er meget kraftfulde og fuld af virkning.
Jeg gik fra at være hårdt stressramt til at være arbejdsklar efter først kursusdag og en måneds daglig brug af teknikkerne. På samme måde som jeg hver morgen plejer den daglige hygiejne, så benytter jeg lejligheden til at pleje min mentale hygiejne ved brug af kursets teknikker.
Det virker og holder mig frisk i dagligdagen.
Mogens – Banedanmark

Psykolog Charlotte Skeel og jeg tilbyder:

 • Åbne Trivsel i Travlhed kursusforløb med deltagere fra forskellige virksomheder og private personer.
 • Interne kursusforløb i Jeres virksomhed, der koster mindre end én langtidssygemeldt medarbejder.
 • Skræddersyet Trivsel i Travlhed forløb i et særligt udsat forretningsområde.
 • Trivsel i Travlhed forløb suppleret med individuel coaching/terapi til særligt udsatte medarbejdere.

Mange virksomheder supplerer endvidere Trivsel i Travlhedforløb med et Bæredygtig ledelses forløb. Lederne er nemlig afgørende, når trivsel i travlhed og robuste medarbejdere ønskes optimeret. Læs mere på Bæredygtig ledelse.

robuste medarbejdere

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker du dialog om, hvordan man kan skabe robuste medarbejdere på gode måder eller forebygger stress, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 6070 9505 eller mette@setfree.dk.

Ønsker du at blive ringet op hurtigst mulig, så udfyld kontaktformularen til højre.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Emne

  Din besked