Hvad er tankefeltterapi?

– en behandlingsform der virker!

Hvem kan få glæde af tankefeltterapi (TFT)?

Hvad er tankefeltterapi og er det noget for dig? Har du ubehag i dagligdagen eller bekymrer dig konstant? Måske er du bange for at skulle stille dig op foran andre, har lavt selvværd eller har svært ved at klare dagligdagens opgaver?

Det er slet ikke unormalt at have forskelligt ubehag i hverdagen! Rigtig mange danskere går rundt med et ubehag på 4-5 på en skala fra 0 til 10. De har vænnet sig til, at det er sådan, de har det. De ved ikke, at det ikke behøver at forblive sådan. Der kan gøres noget ved ubehaget – og det er faktisk lettere end du tror!

Som psykolog har jeg erfaret, at tankefeltterapi forløser ubehag hurtigt og effektivt!

Hvad er tankefeltterapi (TFT) - en vej til at stoppe angsten!
Hvad er tankefeltterapi? Tankefeltterapi og EFT stopper hurtigt ubehag hos børn og voksne.

Hvad er tankefeltterapi (TFT)?

Hvad er tankefeltterapi egentlig? Tankefeltterapi også kaldet TFT er en enkel og effektiv behandlingsform, der fjerner såvel psykisk som fysisk ubehag i løbet af kort tid. I tankefeltterapi og emotionel frihedsteknik (EFT) kombinerer man psykologiske samtaleredskaber med stimulering af  kroppens energibaner. Der er således tale om let “tapping” (banken) bestemte steder på kroppen. Tapping foretages, mens kunden fokuserer på sit ubehag. Gradvis vil personen opleve, at de negative tanker og uro i kroppen forsvinder og en ro opstår.

TFT blev udviklet i 1979 af den amerikanske psykolog Dr. Roger Callahan og videreudviklet af  Gary Graig  i 1993. Graigs terapi kaldes Emotional Fridom Techniques (EFT) og er et godt supplement til TFT. I TFT tapper man på bestemte punkter i en bestemt rækkefølge, hvor man i EFT tapper på samtlige punkter i vilkårlig rækkefølge, samtidig med at man bruger bekræftende fraser.

Tankefeltterapi – en effektiv terapiform

Psykolog Charlotte Skeel udtaler:

“Mange mennesker har forsøgt sig med langvarige behandlingsforløb i traditionelle terapiformer, uden at opleve positiv effekt heraf. De opnår ofte en dyb forståelse af problemet og dets årsager, men det lykkes ofte alligevel ikke at slippe de irrationelle følelser. Ubehaget forefindes stadig i kroppen…”(Charlotte Skeel)

Det er et billede jeg desværre kan nikke genkendende til blandt mine kunder og gennem mit virke som HR Chef. Gennem traditionelle terapi og coachingforløb bliver man klogere på  problemstilling, men får dog sjældent forløst problemet. De kunder oplever tilstadighed, at ulogiske følelser og ubehag i kroppen bliver ved med at dukke op. Det på trods af ihærdig indsats for at forhindre dette og en klar kognitiv erkendelse af at det ikke er “farligt”.

Det skyldes at livets konflikter og traumer ikke kun lagres i vores rationelle kloge hjerne. De lagres i hukommelsen i vores krop – i vores “krops-hjerne”. Vi tror, at vi kontrollerer vores liv gennem vores rationelle tanker, men når man graver dybt nok, så er vi langt mere styret af vores følelser og kropslig ubehag, end vi lige går og tror.

Lad mig give et par eksempler.

Mit første eksempel omhandler stress

Stress lagres ofte både i krop og tanker. 1. dag tilbage på arbejde efter en stresssygemelding ved den stressramte godt, at det ikke er farligt. Men voldsomme følelser, frygt og ubehaget i kroppen aktiveres nogen gange stadig. Således føler manden sig stadig stressramt og ikke klar til at starte på sit arbejde igen.

Mit andet eksempel omhandler angst.

Jeg har behandlet mange med angst. De ved godt med deres rationelle sunde fornuft, at de ikke behøver at være bange for edderkopper, hunde, højder eller at gå en tur i supermarkedet. Ikke desto mindre vil en kvinde der f.eks. er bange for at forlade sit hjem, får voldsomt kropslig ubehag, hvis hun tvinges til at gå ned til bageren. Man skal således både forløse det kropslige ubehag og de irrationelle tanker før at personer med angst slipper angsten.

Mit tredje eksempel er personligt.

Jeg har tidligere haft store udfordringer med at sige fra og var helt bevidst om, at det ikke var gavnligt. Jeg har sågar fået terapi og er blevet coachet på problemstillingen mange gange for bedre at kunne sige fra. Ikke desto mindre havde jeg en automatpilot, der slog til hver gang jeg burde sige fra. Den betød, at der straks kom et “ja” ud af min munden eller at jeg ingenting sagde, i de situationer hvor jeg med fordel kunne have sagt fra. Først da jeg ved TFT fik kropslig og følelsesmæssigt forløs den barndomskonflikt, hvor jeg lærte at det er farligt at sige fra, slap min kropslige automatpilot og jeg kunne vælge om jeg ville sige fra eller ej.

Så i rigtig mange sammenhæng er det ikke tilstrækkeligt at forløse problemer tankemæssigt. Det kropslige ubehag skal også forløses for at man bliver helt fri for  stress, angst, traumer og kriser. Det er  nødvendigt at tænke i krop, tanke og følelse som en samlet helhed, når man behandler psykiske problemer. Denne helhedstænkning er grundstenen i TFT/EFT.

TFT behandling med garanteret effekt

– Ingen effekt  → ingen betaling!

Jeg er sikker på, at min tankefeltterapi behandling virker! Derfor garanterer jeg effekt.  Mærker du ikke effekten allerede ved første behandlingen, så er samtalen gratis! Så test mine evner allerede i dag. Du har intet at miste…. andet end dit ubehag ?

Ved kernetraumer og ønske om at ændre grundlæggende mønstre og træk i personligheden supplerer jeg TFT med Healing med hjertet, der forløser dybe traumer og konflikter i tanker, krop og følelser. Læs mere om Healing med hjertet og effekten af mine behandlinger her

Hvad er tankefeltterapi (TFT)? En behandlingsform med garenteret effekt!
Hvad er tankefeltterapi og virker det? TFT har effekt og derfor garanterer jeg tilfredshed.

TFT et “hjælp til selvhjælp”-redskab

Uanset om mine kunder er meget glade for mine behandlinger, så må jeg erkende, at jeg ikke én gang for alle kan “kurere” al fremtidig ubehag i deres liv. Livet byder på udfordringer, og det vil det blive ved med. Vi lærer og udvikler os med udfordringer. Det er således vigtigt, at mine kunder ikke er afhængig af min hjælp, hver gang livet banker på.

Det helt unikke ved tankefeltterapi og EFT er, at metoderne er meget lette at gå til. Som en del af min behandling lærer mine kunder således at behandle eget ubehag i hverdagen, så de bliver uafhængig af mig 🙂 De får redskaber, der giver dem “hjælp til selvhjælp”. Det uanset om de er 7 år eller 70 år. Min kunde Michael er blot en af mange, der har oplevet det. Læs hans beretning nedenfor eller i fuld længde her

MINE KUNDER SIGER

“Jeg har det bedre end jeg har haft i lang tid. Jeg føler mig bedre tilpas både psykisk, fysisk og mentalt.

Så mine behandlinger hos Mette har helt sikkert haft en effekt”

Anonym

Min angst er klart blevet mindre. Mit behov for at kontrollere alt og tænke på alle de ting, der kan gå galt er stærkt reduceret. Af og til glemmer jeg, hvor store fremskridt jeg i virkeligheden har gjort!…

Selvfølgelig kan jeg stadig blive bekymret, men når jeg oplever dette, så har jeg nu værktøjet til at dæmpe det. Nu ”tapper” jeg på hvad som helst bl.a. når jeg trænger til at slappe af eller ved vigtige begivenheder, som f.eks. en jobsamtale.

Mit overskud er røget i vejret og mit selvværd er fulgt efter!

Vær åben, nysgerrig og tro på at forandring er muligt – Set free!

Mikael Nielsen, Brønshøj

Min sunde skepsis omkring tankefeltterapi

Jeg bruger TFT og EFT fordi det virker. Så enkelt kan det siges!

Jeg vil dog gerne indrømme, at jeg var meget skeptisk i forhold til tankefeltterapi i starten. Hvis jeg ikke ved et tilfælde havde mærket effekten af tankefeltterapi på egen krop, så er jeg helt sikker på, at jeg havde afvist TFT, fordi det var for alternativt for mig. Men nu er det sådan, at jeg fik æren af at mærke hvad TFT kan skabe, før jeg fik mulighed for at tage afstand fra det 🙂

Det er jeg og mine kunder glad for i dag. For siden den gang for 8 år siden har jeg fjernet ubehag, stress og angst hos 100 vis af kunder. Det virker! Selv hvis du ikke tror på at tankefeltterapi kan gøre en forskel. Selv kunder som tidligere har været lange samtaleforløb igennem kan få stor gavn af denne holistiske behandlingsform.

Hvis det ikke er nok for dig at behandlingen har effekt, er det måske interessant at vide at TFT/EFT er en godkendt evidensbaseret metode i USA. Der er udført forskning af mange forskere. Et studie viste:

“I en Argentinsk undersøgelse af klienter med angst, oplevede 90% en bedring, mens 76% blev frie for symptomer med TFT (tankefeltterapi) og EFT, på gennemsnitligt 3 behandlinger”  (Heilesen & Mygind)

Til sammenligning fik 63% patienter det bedre, der fik kognitiv terapi og medicin og 51% blev symptomfri. De fik 15 sessioner. Læs mere om forskning her

Hvad er tankefeltterapi og er det anvendeligt?

For mig er der således ingen tvivl om, at tankefeltterapi hjælper rigtig mange af mine kunder. De slipper ubehag i tanker og krop hurtigt. De fleste går ud af mine lokaler med nul ubehag ift. til den problemstilling, vi behandler.

Der er enkelte af mine kunder, hvor TFT og EFT ikke er løsningen. Enten bruger jeg andre af mine redskaber fra min psykologredskabskasse, eller også finder vi en anden behandler, som er bedre til den type problemstillinger. Jeg ønsker kun tilfredse kunder, og således har alle mulighed for at teste om mine metoder og redskaber er de rigtige for dem. På den måde undgår man at spilde din og min dyrebare tid og dine penge 🙂

Hvad er tankefeltterapi – behandlingsformer?

Jeg er optaget af at opnå de bedst mulige behandlinger. Det er min erfaring, at traditionelle 1. times samtaler oftes afbrydes, når man netop er kommet ind til kernen og har brug for at få ubehag forløst og sikre udvikling. Jeg behandler derfor typisk 1,5 time pr. samtale.

Den mest effektive behandling forekommer ansigt til ansigt i mine lokaler i Holte!

Jeg har dog gennem de sidste år oplevet flere og flere som ønsker min behandling også selvom de bor i andre dele af landet. Her har jeg med succes behandlet via nettet f.eks. på FaceTime eller Skype.

Prisstruktur

Som sagt er jeg optaget af at skabe effekt, hvilket også afspejles i min prisstruktur. Jeg tager standard psykologtakster. Men købes forløb reduceres prisen betydeligt ift. køb af enkeltstående samtaler. Således bliver langt de fleste behandlingsforløb solgt som forløb på 5 – 7 behandlinger.

Jeg tilbyder flere former for betaling:

TFT behandling
Hvad er tankefeltterapi – behandling?
Tankefeltterapi psykolog Mette Rosenquist

Har du spørgsmål om “hvad er tankefeltterapi” eller ønsker du at teste mine evner ift. behandling med tankefeltterapi, så kontakt mig på tlf. 6070 9505 eller mette@setfree.dk.

Ønsker du at blive ringet op, så udfyld kontaktformularen til højre. 

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)

    Emne

    Din besked