HVAD KOSTER STRESS?

Fakta om stress & stress i tal!

Hvad koster stress for samfundet, for virksomheder og for mennesker? Mange gisner om, hvad stress koster. Se stress i tal og forhold dig faktuelt til spørgsmålet. Stress er blevet et folkesundhedsproblem i Danmark, som koster virksomhederne og samfundet milliarder. Stress invaliderer menneskeliv og rammer alt for mange. Hvad er fakta om stress og hvad koster stress? “Stress i tal” nedenfor viser lidt af omfanget af stress.

Stress i tal!

Hvad koster stress? Fakta om stress giver svar 

 • Op mod hver 4 sygemelding skyldes stress.
 • 430.000 danskere – svarende til 10 – 12 % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet
 • 1,5 millioner ekstra fraværsdage
 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
 • 3.000 flere på førtidspension
 • 1.400 danskere dør hvert år af stress
 • Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020
 • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet

Kilde: Verdenssundhedsorganisationen WHO, Statens Institut for Folkesundhed, NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, Professor dr. med. Tage Søndergård Kristensen fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO’s) 

Hvad koster stress sygefravær på virksomheders bundlinjen?

En sygemeldt stresset medarbejder koster op mod 1 million på virksomhedernes økonomiske bundlinje, og 4 millioner kroner, hvis den sygemeldte medarbejder er leder i ”50.000 kroners klassen”siger tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed.

Ovenstående tal kan måske lyde høje, men man skal jo ikke kun betale løn til den sygemeldte medarbejder. En sygemeldt medarbejder efterlader ofte et stort hul.
Det hul skal kvantitativt dækkes af vikarer eller måske skal kollager arbejde hårdere. Hvis lederen ikke får nedprioriteret opgavemængden og omprioriteret sine ressourcer, risikerer man en dominoeffekt. En stress sygemelding fører til flere, og kollegaer udvikler stress pga. den øgede arbejdsbelastning.

Er der tale om en stressramt nøglemedarbejder, efterlades der ofte et kvalitativt videnshul, som kan føre til kvalitative udfordringer i opgaveløsningen og i værste fald tab af vigtige kunder, da service og kvalitetsniveauet daler. Beskæftiger man sig med vidensintensive medarbejdere, er udfordringen desto større og risikoen for konsekvenser på bundlinjen store.

Hvad koster stress
Stress i tal: Hvad koster stress?

Stress i tal: Stress sygenærvær koster mere end sygefravær på bundlinjen

Hvad koster stress på din virksomhedsbundlinje og hvilke former for stress koster mest?

Mange tror at stress relateret sygefravær er den dyreste post for virksomheder. Således bruger mange virksomheder mange penge på at få stressede medarbejdere så hurtigt som muligt tilbage på arbejde. Stress sygefravær er rigtig dyrt, men der er andre sider af stress, som er langt mere omkostningstungt for virksomheder. Det er der desværre ikke ret mange som er opmærksomme på.

Hvad koster stress

“Stress sygenærvær” – når medarbejdere går på arbejde med et hav af stresssymptomer, koster faktisk virksomheder endnu flere penge  end stress sygefravær. I måneder op til en potentiel sygemelding udviser medarbejderen stresssymptomer som f.eks. manglende overblik, nedsat koncentrationsevne og hukommelsesproblemer. Overskuddet er i bund og beslutnings- og samarbejdsevnen mindskes.

Som beskrevet ovenfor har ca 10-12%  af alle mennesker/medarbejdere alvorlige stresssymptomer hver dag. Mange af disse medarbejdere har ikke selv erkendt deres stress eller negligerer den. Mange fortsætter således arbejdet uændret. Dette synliggør omfanget af udfordringen med sygenærvær.

Stress i tal: Stress nedsætter arbejdsevnen med 20-25%

Alle disse stresssymptomer nedsætter arbejdsevnen og kvaliteten med 20-25% ifølge stressforsker Malene Friis-Andersen. Min erfaring er endda, at 20-25% er et konservativt estimat, ift. den virkelighed jeg oplever, når jeg kommer ud i organisationer eller stressede medarbejderne bliver sendt ud til mig.

I nogen situationer bør man ligefrem overveje, om det er forsvarligt, at en stresset medarbejder fortsætter sit arbejde uændret. Det kan få økonomiske, imagemæssige og sågar sikkerhedsmæssigt store konsekvenser.

Ifølge Malene Friis-Andersen koster stress “sygenærvær” således mere på virksomheder bundlinje end stress sygefravær (Lederne 2016)

Hvad koster stress: Et lille regneeksempel, der er til at forstå!

Det kan være svært at forholde sig til procenter som 20-25% nedsat arbejdsevne hos 10-12% af dine medarbejdere. Hvad betyder det egentlig?  Lad mig viser dig to regnestykker, som synliggør hvilke konsekvenser det rent faktisk har for udnyttelsen af dine (begrænsede) årsværk (FTE) og på din økonomiske bundlinje.

Hvad koster stress sygenærvær i en virksomhed der har:

100 medarbejdere med en gennemsnitsløn på 35.000 kr pr måned

De mister:

70.000 – 105.000 kr. pr. måned i mindre effektive lønkroner

840.000 – 1.260.000 kr. pr. år i mindre effektive lønkroner

Hvilket svarer til tab af:  2-3 årsværk 

(Stress i tal)

Hvad koster stress sygenærvær i en virksomhed der har:

50 medarbejdere med en gennemsnitsløn på 45.000 kr pr måned

De mister: 

45.000 – 67.500 kr. pr. måned i mindre effektive lønkroner

540.000 – 810.000 kr. pr. år i mindre effektive lønkroner

Hvilket svarer til tab af:   1-1,5 årsværk 

(Stress i tal)

Stress i tal: Stressforebyggelse betaler sig!

Tallene på bundlinjen taler sit klare sprog

Flere virksomheder mener ikke, at de har brug for at forebygge stress, da de ikke har haft nogle stressrelaterede sygemeldinger det sidste år. Hvis selv samme virksomheder ikke har ansat helt unikke og usædvanlig medarbejdere, så vil 10-12 % af deres medarbejdere have alvorlige stresssymptomer hver dag, som nedsætter deres arbejdsevne med 20-25%. Det koster ekstremt mange penge på bundlinjen!

Stress relateret sygefravær er dyrt, men stress sygenærvær koster virksomheder endnu mere! Stress i tal tydeliggør således behovet for stressforebyggelse og at vi tager stress i opløbet, selv hvis man ikke lige umiddelbart har nogle stress sygemeldinger.

Stressforebyggelse er ikke kun for medarbejdernes skyld, men også for virksomhedens kvantitative og kvalitative ydeevne og i sidste ende bundlinjen. Håndteres en stresset medarbejder optimalt på arbejdet, mindskes risikoen for konsekvenserne. Negligeres stress eller skubbes det ind under gulvtæppet er konsekvenserne til at føle på, og her taler jeg ikke “kun” omkostningerne til stressbehandling og lønudgifter.

Hvad koster stress

Som HR chef og leder har jeg aldrig været i en virksomhed, hvor man ikke gik op i hvor mange årsværk/FTE/antal medarbejdere man må have lov til at ansætte. Så hvis vi tager ovenstående regnestykke for gode vare, så kan du få dine medarbejder til at yde så meget mere, at du får 2-3 årsværk/FTE pr 100 medarbejdere ved at optimere dine medarbejderes Trivsel i Travlhed, og samtidig forebygger du stress. Det bedste af det hele er, at medarbejderne samtidig får øget arbejdsglæde og bliver mere loyale.

Så der er penge at spare, samt trivsel og effektivitet at øge ved at fokusere på trivsel i travlhed! Det er præcis det, jeg kan tilbyde jer. Jeg har viden og redskaber, der beviseligt skaber trivsel i travlhed samt forebygger, håndterer & reducerer stress effektivt. Effektiviteten og trivsel optimeres. Resulteterne viser bl.a. en ca. 30% reduktion af egen oplevet stress og at stressrelateret sygefravær reduceres med . Håndterer man stress sygemeldinger rigtigt forkortes sygemeldingen endvidere med 30-40% – hvis man altså ikke helt undgår sygemeldinger. Læs mere nedenfor:

MINE KUNDER SIGER

Vi har brugt Mette til foredrag for vores ledergruppe omkring trivsel, travlhed og forandringer, hvor vi dels fik løftet det generelle vidensniveau, men også fik en hel række af konkrete redskaber, som vi har kunnet anvende som individer og som ledere.

Vi har ligeledes brugt Mette til individuelle samtaler med medarbejdere i forbindelse med stress. Vi, og medarbejderne, har været meget tilfredse med Mette og har en klar oplevelse af, at det er lykkedes hurtigere end forventet at få medarbejderne tilbage på arbejde – og ikke mindst gladere og i bedre balance.

Mette er yderst kompetent, lydhør og en god kommunikator.

Anbefalinger herfra!

Eva Jonassen
Chief People & Performance Officer

WhiteAway Group

Stress i tal v. psykolog Mette Rosenquist

Har du spørgsmål til stress i tal eller er du interesseret i stressforebyggelse og hvordan du skabe Trivsel i Travlhed, er du velkommen til uforpligtende at kontakte mig på tlf. 6070 9505 eller mette@setfree.dk 

Test også gerne mine evner ift. effektiv stressbehandling – du har intet at miste pga. min tilfredshedsgaranti.

Ønsker du at blive ringet op, så udfyld kontaktformularen til højre og jeg ringer dig op hurtigst muligt. 

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Emne

  Din besked