Reducer stress, Effektiv stressforebyggelse og terapi ved psykolog Mette Rosenquist