Fordelen ved dette forløb er, at du kan tage online delen lige når det passer dig. Så hvis det ikke passer en dag, kan du tage det dagen efter. Du kan sågar se det hele om flere måneder. 
Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at følge online delen af forløbet lige nu, kan du stadig benyttet det gode tilbud. Alt materialet vil være tilgængeligt online og du kan gå i gang med forløbet, når det passer dig. Så hvis du synes det er noget for dig, så tilmeld dig nu, mens det er billigt.