DETALJER OM MIN STRESS BEHANDLING

Har du også brug for stress behandling? Er du som så mange andre trist, træt eller mangler overskud og overblik? Så er det vigtigt at finde den form for behandling af stress, som passer til netop dig!

Hvordan får du den bedste stress behandling?

Stressbehandling er et broget marked og det er vanskeligt at afgøre, hvor du får den bedste behandling. Der findes mange psykoterapeuter, stresscoaches og psykologer, som giver udtryk for at være stresseksperter. Mens nogen har lange uddannelser og mange års erfaring –  har andre 3 ugers coachinguddannelse. Nogle har en en kandidatgrad i psykologi fra universitetet, men har ikke speciale i stressens unikke univers. Når du skal vælge din stressbehandler, er det således vigtigt, at du ser dig godt for.

Som tidligere HR chef ved jeg, at nogle psykologer kan få stressede medarbejdere friske og tilbage på arbejde på 5-6 uger. Desværre gælder det langt fra de fleste psykologer! Som standard tager det psykologer og stresscoaches 3-4 måneder, at få deres kunder “stressfri”. Til tider går der tilmed 6 – 12 måneder, og derfor er det også, at hver femte stressramt desværre mister deres arbejde.

Effektiv stress behandling kræver en behandlingsform, der tager hensyn til dine unikke behov!

Stress er mangesidig og effektiv stress behandling kræver en behandlingsform, der tager hensyn til dine unikke behov! Hvis du ønsker at slippe af med stress så er det essentielt at vælge en behandlingsform, der arbejder målrettet med årsagen/årsagerne til netop din stress.

Vær opmærksom på at dette stiller krav til din stressbehandlers alsidighed, og det er ikke alle terapeuter og psykologer, der kan opfylde det.

Stress behandling med fokus på dit unikke fodaftryk

Jeg er psykolog med mange års erfaring med stress behandling og kendskab til arbejdsvilkår. Samtidig forløser jeg stress i tanker, følelser og krop og lærer mine kunder stressreducerende redskaber, der er brugbar i en travl hverdag. Derfor har jeg succes med at få sygemeldte stressede medarbejdere til at få det godt og tilbage på arbejde i løbet af 5-6 uger. Jeg ved min behandling af stress virker og tilbyder derfor tilfredshedsgaranti:

Stressbehandling

Stress behandling med garanteret effekt

– Ingen effekt  → ingen betaling!

Som stresspsykolog er jeg sikker på, at min stress behandling virker! Derfor garanterer jeg effekt.  Mærker du ikke effekten allerede ved første behandlingen, så er samtalen gratis! Så test mine evner allerede i dag. Du har intet at miste…. andet end din stress 🙂

Det gør min stress behandling effektfuld og effektiv!

Det som gør min stress behandling effektfuld er, at den er helhedsorienteret og skræddersyet til dine behov. Som psykolog med mange års erfaring i stress behandling, inkluderer jeg nedenstående elementer i behandlingen:

  1. Stress behandling, der forløser stress i krop, følelser og tanker
  2. Stress behandling, der forløser stressskabende mønstre og personligheder i dig
  3. Stress behandling med let anvendelige forebyggende redskaber
  4. Stress behandling i samarbejde med chefer og arbejdspladsen (hvis det ønskes 🙂 )

Læs mere om de enkelte elementer nedenfor eller se hvad mine kunder siger om mine behandlingsformer her.

MINE KUNDER SIGER

“Mette har ydet en hurtig og effektiv hjælp, da jeg blev ramt af stress i en meget vanskelig periode. Hendes metoder gav mig hurtig lindring, samt den nødvendige ro og værktøjer til at bearbejde mine udfordringer med. Jeg er i dag ikke i tvivl om, at Mettes medvirken har sikret, at jeg fik det så hurtigt godt igen”
Leder

Banedanmark

Jeg har været så heldig at få Mette anbefalet af en veninde. Jeg var blevet sygemeldt med stress og mén efter kræftsygdom og stod med en masse løse ender i mit liv, som jeg skulle have bundet sløjfer på.

Så kom jeg til Mette og det blev vendepunktet i mit liv både privat som arbejdsmæssigt.

Jeg har sjældent mødt så kompetent og indfølende menneske som Mette. Hun forstod mine udfordringer og uden en masse snak brugte Mette sin store værktøjskasse, som har gjort, at jeg på meget kort tid fik bearbejdet gamle ting og sorg, som har fyldt i mit liv uden jeg anede, det var det,  som stod i vejen for et fredfyldt liv.

Jeg er kommet ovenpå og har kun rosende ord at sende til Mette for at have hjulpet mig derhen hvor jeg er i dag.

Kærlig hilsen

Camilla

www.salgsdna.dk

“Jeg kontaktede Mette pga. stresssymptomer som angstanfald om natten, nedsat hukommelse, problemer med koncentrationsevnen og lavt selvværd.
Allerede efter første konsultation, kunne jeg mærke forskel både i hovedet og i kroppen.
Fik også flere værktøjer med hjem, som jeg bruger jævnligt.
I dag har jeg det fint. Tak Mette!”
Niels Andersen

Produktionsmedarbejder

Stress behandling der forløser stress i krop, følelser og tanker

Stress lagres i vores tanker, i vores krop og påvirker os følelsesmæssigt.

Kropslige stresssymptomer er mere reglen end undtagelsen. Stress findes desværre ikke kun mentalt i dine tanker. Når vi, som psykologer eller stresscoaches, udelukkende behandler de stressfyldte tanker og den mentale del af stress, forsvinder stresssymptomerne i kroppen desværre ikke. En stresset person kan således godt opnå rationelle og rolige tanker om sine stressfyldte forhold. Men hvis stress i kroppen og følelserne ikke behandles, vil f.eks. det at komme på arbejde få hjertet til at galopere, maven til at gøre ondt og angsten til at blusse op. Personen vil således ikke føle sig sig stressfri og en evt. sygemelding forlænges! Vi tror, at vi kontrollerer vores liv gennem vores rationelle tanker, men når man graver dybt nok, så er vi langt mere styret af vores følelser og kropslig ubehag, end vi lige går og tror.

Min behandlingsform

I min stressbehandling kombinerer jeg samtale- og kropsterapi, hvormed både de mentale og de kropslige stresssymptomer håndteres. Min erfaring med Tankefeltterapi og Healing med hjertet har gjort mig i stand til som  psykolog, at arbejde meget målrettet og dybt med årsagen til stress samt behandling af stress. Jeg forløser stress i tanker, følelser og krop. 

Læs mere om hvordan de to behandlingsformer virker på  Tankefeltterapi og Healing med hjertet.

Ved at jeg supplerer mine gængse psykologværktøjer med Tankefeltterapi og Healing med hjertet, hvor man behandler og forløser stress i tanker, følelser og krop, bliver det muligt for mine kunder at komme helt af med “stressen”. Således er min stressbehandling særlig effektiv!

Erfaringen viser, at mange praktiserende læger sygemelder medarbejdere med stress i 3-4 måneder. Jeg reducerer ofte sygemeldingen til ca. 5 -6 uger, hvilket er til gavn for dig som privatpersonen og sågar også virksomhedes bundlinje!

Stress behandling der forløser stressskabende mønstre og personligheder i dig

Årsagen til stress har ofte også noget at gøre med vores personlighed og det vi har med os i vores rygsæk. Vi ser verden med udgangspunkt i hver vores unikke briller og personlighed, og således påvirker stressfulde begivenheder mennesker forskelligt. Det, som er helt forfærdeligt for en person, kan være uproblematisk for andre. Vores briller og personlighed bliver præget af den arv vi har fået fra vores forældre og den opvækst vi haft.

Lad mig give et eksempel. Jeg har haft mange kunder, der tidligere havde en udpræget form for perfektionisme. De arbejde hellere til sent ud på aftenen, mange aftener i træk, end at aflevere halve løsninger. Det var i høj grad til skade for dem selv og deres familier. For flere af dem var det medvirkende til deres stresssymptomer. Ved at finde ind til hver af deres årsag til perfektionisme (f.eks. en fyring, en streng far og en ubehagelig oplevelse), blev det efterfølgende muligt for dem både at aflevere 100% løsninger og 80% løsninger 🙂

Nogen gange er der således brug for at udvikle sig – eller gør op med gamle vaner og personlighedstræk, for at komme af med stress permanent. Mine Healing med hjertet teknikker arbejder så dybt, at de har hjulpet mange af mine kunder med f.eks. at opbygge selvværdet, evnen til at sige fra eller muliggøre 80% løsninger.

Stressbehandling der hjælper på gamle mønstre

Stress behandling med forebyggende redskaber

Vi lever i en verden, hvor vi konstant bliver presset og skal forandre/udvikle os. Det er således utopi at tro, at man én gang for alle kan behandle alle stressende faktorer. Mit primære mål er derfor, at lære mine kunder selv at kunne håndtere stress og ubehag i hverdagen.  Jeg skal gerne gøres undværlig!

I mine stressforløb trænes mine kunder derfor i forebyggende stressredskaber, så de selv kan hjælpe sig selv.

Da årsagen til stress er mangesidig, er der brug for meget forskellige redskaber og metoder. Det er nødvendigt at tage højde for, om din stress kommer fra arbejdet, familien eller personlige forhold – eller måske en kombination.

Stress behandling

Nogen har brug for praktiske redskaber til f.eks. at planlægge hverdagen, forventningsafstemning, håndtere arbejdspres eller blive bedre til at sove i en travl hverdag. Jeg oplever endvidere, at mange har brug for hjælp til at håndtere den nye og uvante situation med at have fået! stress. Enkle redskaber kan gøre en kæmpe forskel

Andre har brug for psykologiske redskaber målrettet mod at håndtere f.eks. ubehag i hverdagen, styrke evnen til at sige fra eller styre perfektionisme.

Med min redskabskasse som psykolog og HR chef gennem mange år tilrettelægger jeg forløb tilpasset til netop dine behov. Flere år efter behandling, hører jeg således, at mine kunder stadig bruger mine redskaber og selv tager stress i opløbet.

Stress behandling i samarbejdende med chefer

“Hvilken form for psykologbehandling er relevant og effektiv for den stressramte? Det ved vi faktisk noget om…. F.eks. viser forskningen, at den stressramte og behandleren bør have kontakt med arbejdspladsen for at facilitere dels behandlingen, dels tilbagevenden til arbejdet. Men mange psykologer – oven i købet som et krav fra sundhedsforsikringen – praktiserer modsat, at arbejdspladsen ikke involveres; den stressramte beskyttes mod det farlige arbejde” (Bo Netterstrøm Politikken, 2015).

Som psykolog og tidligere HR chef har jeg erfaret, at det ofte både er meget grænseoverskridende for den stressramte medarbejder at erkende sin stress og for en sygemeldt medarbejder at starte på arbejde igen. Tilsvarende er mange ledere ikke vant til at håndtere stressede medarbejdere, ej heller når en sygemeldt medarbejder starter på arbejde igen.

Medarbejderen og lederen har således brug for hjælp og støtte til at tage de første væsentlige skridt på gode måder. Konkret hjælp og sparring til stresshåndtering på arbejdet og ved sygemeldinger, opleves af begge parter som tiltrængt, hjælpsomt og afstressende.  Gennem samarbejde muliggøres læring og forandring i den private og arbejdsmæssige kontekst. Samtidig minimeres risikoen for at medarbejderen går ned med stress eller at sygemeldingen forlænges unødigt.

Hvis sygemeldinger ikke kan undgås – bygger jeg som fagperson bro tilbage til arbejdspladsen på et langt tidligere tidspunkt, end det ellers vil være muligt. Netop det at komme hurtigt tilbage på arbejde er vigtigt og gavnligt for såvel medarbejder, som virksomhed. Det er en essentiel del af helbredelsesprocessen. Dette bekræftes af såvel overlæge og stressspecialit Bo Netterstrøm og Psykiatrifonden 

Som ét eksempel på, hvordan jeg understøtter en god og hurtig opstart på arbejdet, tilrettelægger jeg som oftest et opstartsforløb og støtter lederen i håndtering af medarbejderen.

Jeg samarbejder derfor med chefer og virksomheder for at ansvarliggøre alle og for at sikre, at alle går klogere ud af forløbet. Dette gøres naturligvis uden at min tavshedspligt sættes på spil.

Jeg har erfaring med at kombinere den effektive individuelle stress behandling, med dialog med cheferne og tilrettelæggelse af den hurtige, gradvise og skræddersyede vej tilbage på arbejde igen. Dette integreres i mange af de behandlingsforløb, jeg har i virksomheder. Nogle privatpersoner er sågar selv begyndt at købe ydelsen til og finder det yderst hjælpsomt i den svære opstartsperiode. Dette er naturligvis et tilbud, og kun hvis du ønsker dette.

LEDERNE SIGER

Vi har brugt Mette til individuelle samtaler med medarbejdere i forbindelse med stress. Vi, og medarbejderne, har været meget tilfredse med Mette og har en klar oplevelse af, at det er lykkedes hurtigere end forventet at få medarbejderne tilbage på arbejde – og ikke mindst gladere og i bedre balance.

Vi har ligeledes brugt Mette til foredrag for vores ledergruppe omkring trivsel, travlhed og forandringer, hvor vi dels fik løftet det generelle vidensniveau, men også fik en hel række af konkrete redskaber, som vi har kunnet anvende som individer og som ledere.

Mette er yderst kompetent, lydhør og en god kommunikator.

Anbefalinger herfra!

Eva Jonassen
Chief People & Performance Officer
WhiteAway Group

Behandlingsformer

Jeg er optaget af at opnå den mest værdiskabende form for behandling af stress. Det er min erfaring, at traditionelle 1. times samtaler oftes afbrydes, når man netop er kommet ind til kernen og har brug for at få ubehag forløst og sikre udvikling. Jeg behandler derfor typisk 1,5 time pr. samtale.

Den mest effektive behandling forekommer ansigt til ansigt i mine lokaler i Holte!

Jeg har dog gennem de sidste år oplevet flere og flere som ønsker min behandling også selvom de bor i andre dele af landet. Her har jeg med succes behandlet via nettet f.eks. på facetime eller skype.

Stressbehandling med mange betalingsformer

Som sagt er jeg optaget af at skabe effekt, hvilket også afspejles i min prisstruktur. Jeg tager en standard psykolog timetakster. Men købes forløb reduceres prisen med 35%. Således bliver langt de fleste stress behandlinger solgt som forløb på 5 – 7 behandlinger.

Jeg tilbyder flere former for betaling:

  • Timebetaling
  • Forløb (5 & 7 samtale-klippekort)
  • Sundhedsforsikringer – f.eks. Dansk SundhedssikringTopdanmark & Mølholm.
  • Firmaaftale
  • Få en nøglemedarbejder hurtigt og effektivt tilbage på arbejde (fast pris)
  • Betaling i forhold til effekt: Min betaling er, at vi deler jeres økonomisk løn-gevinst ved hurtigt og effektivt at få medarbejder tilbage på arbejde
Effektiv stressbehandling
Stress behandling

Har du spørgsmål eller ønsker du at teste mine evner ift. stress behandling, så kontakt mig på tlf. 6070 9505 eller mette@setfree.dk.

Ønsker du at blive ringet op, så udfyld kontaktformularen til højre. 

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked